ICND1 100-105 Exam, 200-105 Exam, ICND2 200-105 Exam, Cisco CCNA 200-125 dumps, Cisco 200-310 Exam, Cisco CICD 210-060 Exam, Cisco 210-260 Exam, Cisco 300-070 Exam, CCNP 300-075 Exam, Cisco 300-101 Exam, Cisco 300-115 Exam, Cisco 300-208 Exam, Cisco CCDP 300-320 Exam, CCIE 400-101 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, Microsoft 70-532 Exam, Microsoft 70-533 Exam, Microsoft Office 70-534 Exam, Cisco 810-403 Exam, Cisco CISSP Exam, RHCSA EX200 Exam, 070-346 Certification, Cisco ICND1 100-105 dumps, Cisco ICND2 200-105 dumps, Cisco 200-310 dumps, Cisco 210-260 dumps, Cisco 300-070 dumps, Cisco CIPTV2 300-075 dumps, CCDP 300-101 pdf, Cisco 300-115 dumps, CCNP 300-208 Exam, CCDP 300-320 dumps, Cisco 352-001 Dumps, CCIE 400-101 dumps, Microsoft Office 70-346 dumps, Microsoft 70-532 dumps, Microsoft 70-533 dumps, Microsoft Office 70-534 dumps, Cisco 810-403 dumps, Cisco CISSP dumps, RHCSA EX200 dumps, Cisco ICND1 100-105 vce, Cisco 200-125 Exam, Cisco 200-310 Exam, Cisco 300-070 books, Cisco 300-115 vce, CCIE 400-101 Exam, Microsoft Office 70-534 books, Cisco 810-403 Exam, Cisco CISSP PDF, RHCSA EX200 PDF, ICND1 100-105 PDF, Cisco ICND2 200-105 PDF, Cisco 200-310 PDF, Cisco CICD 210-060 PDF, Cisco 210-260 PDF, Cisco 300-070 Reliable Exam, Cisco CIPTV2 300-075 PDF, CCDP 300-101 Exam, Cisco 300-115 PDF, Cisco 300-135 Exam, CCNP 300-208 Exam, Cisco CCDP 300-320 PDF, Cisco CCIE 400-051 Exam, CCIE 400-101 PDF, Microsoft Office 70-346 PDF, Microsoft 70-532 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Microsoft Office 70-534 PDF, Cisco 810-403 PDF, Cisco CISSP PDF, RHCSA EX200 PDF, Cisco ICND1 100-105 books, Cisco ICND2 200-105 books, Cisco 200-310 books, CICD 210-060 books, Cisco 210-260 books, Cisco 300-070 books, Cisco CIPTV2 300-075 books, Cisco 300-101 books, Cisco 300-115 books, Cisco 300-135 Exam, CCDP 300-320 books, CCDE 352-001 Exam, CCIE 400-101 books, Microsoft Office 70-346 books, Microsoft 70-532 books, Microsoft 70-533 books, Microsoft Office 70-534 books, Cisco 810-403 books, Cisco CISSP books, RHCSA EX200 books, Cisco ICND1 100-105 vce, ICND2 200-105 vce, Cisco 200-310 vce, Cisco CICD 210-060 vce, Cisco 300-070 vce, Cisco CIPTV2 300-075 vce, Cisco 300-101 vce, Cisco 300-115 vce, Cisco CCDP 300-320 vce, Cisco 352-001 PDF, CCIE 400-101 vce, Microsoft Office 70-346 vce, Microsoft 70-532 vce, Microsoft 70-533 vce, Microsoft Office 70-534 vce, Cisco 810-403 vce, Cisco CISSP vce, RHCSA EX200 vce,

Bàn giao thô – Bàn giao bán hoàn thiện – Bàn giao tiêu chuẩn

Bàn giao thô – bàn giao bán hoàn thiện – bàn giao tiêu chuẩn. Là các khái niệm tưởng trừng dễ hiểu, nhưng có thể sẩy ra những hiểu lầm khiến quý khách không hề dễ chịu khi nhận nhà.
Ví dụ về các phương án bàn giao của dự án “Park hill premium”:

 

2015-10-08_213335

Theo đó, tùy từng đợt ra hàng, Vingroups sẽ đưa chính sách về các gói bàn giao để khách hàng lựa chọn. Được phép mua theo gói “bán hoàn thiện” tức là không kèm theo một số thiết bị nội thất (Đang cập nhật chi tiết). Hiện gói bàn giao này nhận được sự đồng tình của đa số khách hàng quan tâm, bởi lẽ sẽ thú vị hơn khi tự tay lắp đặt, lựa chọn thiết bị nội thất gia đình mình.

Còn giá trị hơn nữa khi nhiều Khách hàng chưa có nhu cầu về ở khi được bàn giao mà chỉ đầu tư cho thế hệ sau, họ sẽ tiết kiệm được khoảng 400 triệu chưa phải chi ngay. Chúng tôi đang cập nhật văn bản thông báo chính sách mới này từ phía Chủ Đầu Tư. Vui lòng hãy chờ đợi, hoặc cân nhắc các phương án ưu đãi khác để mua Căn Hộ ngay hôm nay.

Kính chúc Qúy Khách sớm tìm được Căn Hộ ưng ý nhất, và là khách hàng may mắn với chính sách bán hàng hấp dẫn của nhà đầu tư Vingroups.

About The Author

admin

No Comments

Leave a Reply